News

Sep 13, 2018« إلبسوا الرب يسوع المسيح »( رو14:13)

إنه يعطينا الرب نفسه، الملك نفسه، كثوب لنا!

كما يقول أيضًا: « إن كان المسيح فيكم »(رو10:8)

وأيضًا:« ليحلَّ المسيح في إنسانكم الباطن »(أف17:3)

فإنه يريد أن تكون نفوسنا مسكنًا له، وأن يحيط بنا كالثوب،

حتى يكون هو كل شيء لنا من الداخل والخارج!

فإنه هو ملؤنا:« الذي يملأ الكل في الكل »(أف23:1).

وهو طريقنا (يـو6:14)
ورجلنا وعريسنا كما قيل:

« خطبتكم لرجل واحد كعذراء عفيفة »(2كـو2:11)،

وهو أصلنا وطعامنا وشرابنا (يـو55:6 )
وحياتنا:

« فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيَّ »(غل20:2).

ورسولنا ورئيس كهنتنا ومعلِّمنا وأبونا وأخونا،

وشريكنا في الميراث (رو17:8 )
وفي الدفن والصْلب،

لأننا:« دفنا معه…
متحدين معه بشبه موته »(رو4:6:و5)،

وشفيعنا لدى الآب لأنه:« يشفع فينا »(رو34:8)،

ومسكننا والساكن فينا:« يسكن فيَّ وأنا فيه »(يـو5:15)،

وحبيبنا:
« أنتم أحبائي »(يـو14:15)،

وأساسنا وحجر الزاوية،

فأيُّ شيء لم يرد أن يكونه لنا
إذ بكل وسيلة يلصقنا به ويمسك فينا؟!
أليس هذا دليل حبه الفائق لنا؟ شرح رومية

Turn your Facebook Page into a website, instantly.

Try now for 14 days FREE

No credit card required, unsubscribe at any time. pagevamp.com

Give us a call