• 400 Ridge Rd, Hamden, CT 06517
  • (203) 248-5592
Posts

Jun 13, 2022

يـا مـن مـنــــــــح التـــــلامـيذ حكـمـــة فاضلة
حتي صاروا معلمين و مرشدين لكل المسكونة،

امنحنا أيـهـــا الروح المحيي تـدبـيــرا يــــؤول
الـي الـحـيــــــاة الابـديـــــة حتـي نحيـــا بـــك.

فـبـــك نـجـسـر ان نــدعــــــو اللة أبــانـــــــــا...

أيـهـــا الــروح الـقـدس المنبثق من الأب ابديا
و المستقر فـي الابـــن أزليا بوحدانية الجوهر
بلا ابتداء ولا انتهاء. انت هـــو روح الحيــــاة...

روح الطـهـارة...روح العـفـاف...روح الـقـوة...
روح الـمــواهـــب الفاضــلة الكثيرة الأنـــواع
روح الرســـــالة...روح النبـوة..روح القداسة..
.روح الـمـعـرفة..روح الحكـمة..روح الثبات..
روح الـصــبـر..روح الإيـمــــــان الـفــاعـــل
بكل ســلـطــــان و قـــــدرة و جــــــبـروؤت..

الـعـظـيــم فــي افـعـالـة.. الجـبـــــار فاقتدارة..
معدن العطايا الفاضلة، وينبوع المواهب الـعـالـيـــة،
الـمـعـطي نـطـقـاً للأنـبـيــاء، و بـشـــري للرســــــل
و تشجيعاً للشهداء و عفة للبتوليين، و نسكاً للقديسين،

الفاعل في رتبة الكهنوت، الـوالـد المعـمـدين بنين لله،
و بوســــــطتـة نكـمـل الـذبيحــة..روح الـبـر و الحق
و البــاراقـلـيـــط الـمـنـبـثـق مـــــن الأب نســـجـد لــــــه
و نمجده مع الأب و الابن الان و كل اوان الي الأبد أمين

القديس بولس البوشي

Give us a call